Onderwijs

Basisonderwijs

De Springschans
Basisschool voor openbaar onderwijs in Heiloo
Breedelaan 6
1851 MA Heiloo
072-5331327
info@obsdespringschans.nl
www.obsdespringschans.nl
De Zuidwester
Basisschool voor openbaar onderwijs in Heiloo
Boekenstein 43
1852 WS Heiloo
072-5320308
info@obsdezuidwester.nl
www.obsdezuidwester.nl
Elckerlyc Basisschool voor Freinetonderwijs
Basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs in Heiloo
Boekenstein 45
1852 WS Heiloo
072-5321585
info@elckerlyc-heiloo.nl
www.elckerlyc-heiloo.nl
Jan van Rijckenborghschool
Basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs in Heiloo
Trompenburg 49
1852 CC Heiloo
072-5338286
jvrschool@zonnet.nl
www.janvanrijckenborghschool.nl
Openbare Basisschool Meander
Basisschool voor openbaar onderwijs in Heiloo
De Hucht 2
1851 ZC Heiloo
072-5339935
info@obsmeander.info
www.basisschoolmeander.nl
Protestants Christelijke Basisschool De Duif
Basisschool voor protestants-christelijk onderwijs in Heiloo
Marienstein 180
1852 SN Heiloo
072-5320874
deduif@tabijn.nl
duif.tabijn.nl
Rooms Katholieke Basisschool Benedictus
Basisschool voor rooms-katholiek onderwijs in Heiloo
J.P. Hasebroekweg 21
1851 CK Heiloo
072-5331857
info@benedictusschool.nl
www.benedictusschool.nl
Rooms Katholieke Basisschool Paulus-School
Basisschool voor rooms-katholiek onderwijs in Heiloo
De Hucht 6
1851 ZC Heiloo
072-5339815
info@depaulusschool.nl
www.depaulusschool.nl
Rooms Katholieke Basisschool Sint Willibrord
Basisschool voor rooms-katholiek onderwijs in Heiloo
Boekenstein 47
1852 WS Heiloo
072-5320503
info@willibrord-school.nl
www.willibrord-school.nl
St Radboud
Basisschool voor rooms-katholiek onderwijs in Heiloo
Slimpad 18
1851 LB Heiloo
072-5332530
info@radboud-school.nl
www.radboud-school.nl

Voortgezet onderwijs

Petrus Canisius College Heiloo
Middelbare school, vwo-Xtra, mavo+, Vakcollege Techniek en Vakcollege Allround
De Dors 2
1852 RG Heiloo
072-5339516
www.pcc.nu