Update nieuwbouwprojecten in Heiloo

Afgelopen jaar zijn veel nieuwbouwprojecten binnen de gemeentegrenzen van Heiloo gerealiseerd en opgeleverd. Wie nog op zoek is naar een woning heeft nog een aantal opties. We geven een overzicht van lopende projecten.

Zuiderloo (nog enkele woningen beschikbaar)

Impressie van de nieuwe wijk Zuiderloo in Heiloo.
Zuiderloo verrijst tegen de dorpskern van Heiloo. ‘De nieuwbouwwijk wordt buurtje voor buurtje gebouwd. Een natuurlijke groei die perfect past bij het dorpse karakter. De bestaande greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zo veel mogelijk bewaard.’ Van het deelproject Zuiderloo BPD zijn inmiddels alle woningen verkocht, van het project De Linde 2 is negentig procent verkocht.
www.nieuwbouw-zuiderloo.nl (BPD)
www.heiloo-zuiderloo.nl (Timpaan)

Melco (alles verkocht)

Impressie van de nieuwe wijk Melco.
Op het terrein van de oude melkfabriek (aan Ter Coulster) worden twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande villa’s, hoekwoningen en een tussenwoning gebouwd. Inmiddels zijn alle woningen verkocht.
www.melcoheiloo.nl

Oostweide (alles verkocht)

Zicht op Oostweide, nieuwbouwwoningen nabij de historische kern van Heiloo.
Een plek met nieuwbouwwoningen dichtbij de historische kern van Heiloo. Dankzij de ontwikkelingen van afgelopen jaren is dit plan reeds grotendeels omsloten door woningbouw.
www.oostweide.nl

Varne Buiten (alles verkocht)

Impressie van appartementen Varne Buiten in Heiloo.
Nieuwbouwplan Varne Buiten wordt gerealiseerd in verschillende fases. Fase 1 tot en met 4 zijn reeds uitverkocht en zijn deels in aanbouw. Fase 5, twee kleine appartementengebouwen aan de noordzijde van het plan, gaat naar verwachting eind maart/begin april 2017.
www.nieuwbouw-varnebuiten.nl

Geef een antwoord